Sản phẩm đánh giá cao

So sánh

  • No products to compare
Xóa so sánh So sánh

Hiển thị tất cả 27 kết quả

Bàn gỗ hương đỏ nguyên tấm Mới

Bàn gỗ hương đỏ nguyên tấm 05

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 217cm x Chiều rộng 88cm x Dày 15cm Chất liệu: Gỗ hương đỏ nguyên tấm.

Bàn gỗ lim nguyên tấm Mới

Bàn gỗ lim nguyên tấm 26

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 165cm x Chiều rộng 65cm x Dày 10cm Chất liệu: Gỗ lim

Bàn gỗ lim nguyên tấm Mới

Bàn gỗ lim vàng Nam Phi 27

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 244cm x Chiều rộng 81cm x Dày 10cm Chất liệu: Gỗ lim vàng Nam Phi.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 04

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 280cm x Chiều rộng (100cm - 113cm) x Dày 10cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 07

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 280cm x Chiều rộng (91cm - 86cm - 97cm) x Dày 7cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 08

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 200cm x Chiều rộng (77cm - 68cm - 81cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 09

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 204cm x Chiều rộng 77cm x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 12

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 190 cm x Chiều rộng (100cm - 91cm - 108cm) x Dày 7cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 13

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 305cm x Chiều rộng (65cm - 75cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 14

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 140cm x Chiều rộng (70cm - 73cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 15

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 160cm x Chiều rộng (73cm - 76cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 16

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 270cm x Chiều rộng (95cm - 107cm) x Dày 7cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 17

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 244cm x Chiều rộng 108cm x Dày 10cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 18

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 200cm x Chiều rộng (72cm - 80cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 19

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 302cm x Chiều rộng (85cm - 102cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 20

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 177cm x Chiều rộng (70cm - 80cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 21

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 180cm x Chiều rộng (73cm - 86cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 22

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 200cm x Chiều rộng (75cm - 81cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 23

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 160cm x Chiều rộng (65cm - 75cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 24

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 177cm x Chiều rộng 75cm x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bàn gỗ me tây nguyên tấm 25

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 180cm x Chiều rộng (75cm - 63cm - 75cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 01

Kích thước mặt bàn: Đường kính 90cm x Dày 5cm Chất liệu: Mặt bàn gỗ me tây, chân bàn sắt

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 02

Kích thước mặt bàn: Đường kính 100cm x Dày 5cm Chất liệu: Mặt bàn gỗ me tây, chân bàn sắt

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 03

Kích thước mặt bàn: Đường kính 107cm x Dày 5cm Chất liệu: Mặt bàn gỗ me tây, chân bàn sắt

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 06

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 236cm x Chiều rộng (88cm - 78cm - 88cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 10

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 235cm x Chiều rộng (82cm - 75cm - 92cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.

Bàn gỗ me tây nguyên tấm Mới

Bộ bàn ghế gỗ me tây 11

Kích thước mặt bàn: Chiều dài 230cm x Chiều rộng (85cm - 80cm - 87cm) x Dày 5cm Chất liệu: Gỗ me tây nguyên tấm.