Lọc theo giá

Sản phẩm đánh giá cao

So sánh

  • No products to compare
Xóa so sánh So sánh

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Mới

Thố tranh cá 3D – vàng

3,990,000 

Chất liệu: Gỗ và Epoxy Kích thước:28x7cm Khối lượng: 1.3 kg/cái

Mới

Thố tranh cá 3D – xanh dương

3,990,000 

Chất liệu: Gỗ và Epoxy Kích thước:28x7cm Khối lượng: 1.3 kg/cái

Mới

Thố tranh cá 3D – xanh lá

3,990,000 

Chất liệu: Gỗ và Epoxy Kích thước:28x7cm Khối lượng: 1.3 kg/cái

Mới

Tranh Kim Loại 01

2,320,000 

Kích thước: 80cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp.

Mới

Tranh Kim Loại 02

2,560,000 

Kích thước: 123x76x4cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp.

Mới

Tranh Kim Loại 03

2,720,000 

Kích thước: 130x66cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp.

Mới

Tranh Kim Loại 04

2,400,000 

Kích thước: 110x67cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp.

Mới

Tranh Kim Loại 05

2,400,000 

Kích thước: 126x66cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp.

Mới

Tranh Kim Loại 06

3,150,000 

Kích thước: 101x60cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 07

2,640,000 

Kích thước: 103x79cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 08

2,880,000 

Kích thước: 135x67cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 09

2,640,000 

Kích thước: 148x55cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 10

2,880,000 

Kích thước: 147x60cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 11

2,880,000 

Kích thước: 152x80cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 12

2,800,000 

Kích thước: 137x64cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 13

2,880,000 

Kích thước: 140x85cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 14

2,880,000 

Kích thước: 133x70cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 15

2,720,000 

Kích thước: 133x67cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Kim Loại 16

2,480,000 

Kích thước: 132x60cm Chất liệu: Kim loại mạ crôm kết hợp sơn tĩnh điện 5 lớp chống rỉ, bền màu. Quy cách sản phẩm: Nguyên khối như hình, không cần lắp ráp

Mới

Tranh Phù Điêu 01

6,080,000 

Kích thước: 160x50x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 02

4,000,000 

Kích thước: 90x70x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 03

7,680,000 

Kích thước: 160x60x1cm; 150x50x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 04

3,040,000 

Kích thước: 90x60x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 05

3,840,000 

Kích thước: 90x70x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 06

9,920,000 

Kích thước: 70x120x1cm; 35x35x4cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 07

6,720,000 

Kích thước: 58x140x1cm; 46x140x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 08

3,680,000 

Kích thước: 100x60x1cm Chất liệu: Bột gốm

Mới

Tranh Phù Điêu 09

8,320,000 

Kích thước: 57x70x2cm; 102x83x1cm Chất liệu: Bột gốm