Cọ Home Furniture cung cấp các loại bàn góc sofa trang trí, bàn cạnh sofa, bàn bên sofa, bàn trang trí tường, bàn trang trí phòng khách, mẫu bàn trà đơn giản hiện đại, bàn trà nhỏ đẹp, cao cấp…

Lọc theo giá

Sản phẩm đánh giá cao

So sánh

  • No products to compare
Xóa so sánh So sánh

Hiển thị 1–30 của 39 kết quả

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 103

5,100,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 104

5,100,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 107

6,060,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế hình nón mặt đá 114

- Kích thước: D700mmxH400mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế hình nón mặt đá khác màu 108

4,270,000 

- Kích thước: D500mmxH550mm - Loại đá: đá đen vân trắng, đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên.

Mới

Tab đế nón mặt đá 115

- Kích thước: D800mmxH400mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 19

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 20

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 22

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá hồng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 24

4,740,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 30

5,170,000 

- Kích thước: D500mmxH600mm - Loại đá: đá mộc thạch - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 35

5,500,000 

- Kích thước: D600mmxH600mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 67

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá đen. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 68

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 69

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá da báo - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 70

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá hồng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 71

4,030,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 78

4,500,000 

- Kích thước: D500mmxH600mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 07

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 08

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 10

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá hồng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 11

3,890,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 12

4,390,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 01

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 02

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 03

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá da báo - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 04

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá hồng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 05

4,500,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 99

4,640,000 

- Kích thước: D450mmxH520mm - Loại đá: da báo. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình lục giác. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt sắt 55

3,000,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: sắt sơn đen tĩnh điện hình tròn. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.