Lọc theo giá

Sản phẩm đánh giá cao

So sánh

  • No products to compare
Xóa so sánh So sánh

Hiển thị 1–30 của 39 kết quả

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 103

5,100,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 104

5,100,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab chân đá mặt inox 107

6,060,000 

- Kích thước: D500mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế hình nón mặt đá 114

- Kích thước: D700mmxH400mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế hình nón mặt đá khác màu 108

4,270,000 

- Kích thước: D500mmxH550mm - Loại đá: đá đen vân trắng, đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên.

Mới

Tab đế nón mặt đá 115

- Kích thước: D800mmxH400mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 19

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 20

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 22

4,210,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá hồng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 24

4,740,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 30

5,170,000 

- Kích thước: D500mmxH600mm - Loại đá: đá mộc thạch - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 35

5,500,000 

- Kích thước: D600mmxH600mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 67

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá đen. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 68

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 69

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá da báo - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 70

3,500,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá hồng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 71

4,030,000 

- Kích thước: D450mmxH480mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế nón mặt đá 78

4,500,000 

- Kích thước: D500mmxH600mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 07

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện..

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 08

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 10

3,230,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá hồng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 11

3,890,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt đá 12

4,390,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá mộc thạch. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: đá tự nhiên. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 01

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 02

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá trắng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 03

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá da báo - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 04

4,300,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá hồng - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 05

4,500,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá xanh Ấn Độ - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình tròn. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt inox 99

4,640,000 

- Kích thước: D450mmxH520mm - Loại đá: da báo. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: inox mạ PVD vàng hình lục giác. - Trụ kim loại: inox mạ PVD vàng.

Bàn tab đá tự nhiên Mới

Tab đế thang mặt sắt 55

3,000,000 

- Kích thước: D400mmxH520mm - Loại đá: đá đen vân trắng. - Đế đá: đá tự nhiên. - Mặt bàn: sắt sơn đen tĩnh điện hình tròn. - Trụ kim loại: sắt sơn đen tĩnh điện.