Lọc theo giá

Sản phẩm đánh giá cao

So sánh

  • No products to compare
Xóa so sánh So sánh

Hiển thị tất cả 20 kết quả

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá

5,260,000 

Kích thước: D450mmxH400mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Đá tự nhiên

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá 01 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá 01

4,520,000 

Kích thước: D450mmxH400mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá 02 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 400mm mặt đá 02

4,720,000 

Kích thước: D500mmxH400mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 480mm mặt đá Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 480mm mặt đá

4,540,000 

Kích thước: D450mmxH480mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 480mm mặt đá Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 480mm mặt đá

5,600,000 

Kích thước: D450mmxH480mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 600mm mặt đá Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ nón 600mm mặt đá

5,010,000 

Kích thước: D500mmxH600mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 01 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 01

4,350,000 

Kích thước: D450mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 02 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 02

4,350,000 

Kích thước: D450mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 03 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 03

4,350,000 

Kích thước: D450mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 04 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt đá 04

4,350,000 

Kích thước: D450mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 01 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 01

4,500,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình tròn.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 02 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 02

4,500,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình tròn.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 03 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 03

4,500,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình tròn.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 04 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 04

4,500,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình tròn.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 05 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox 05

4,500,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình tròn.

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox lục giác Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ thang mặt inox lục giác

4,840,000 

Kích thước: D450mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng hình lục giác.

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt đá Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt đá

4,720,000 

Kích thước: D400mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Đá tự nhiên.

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox

2,810,000 

Kích thước: D350mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Sắt sơn đen tĩnh điện. Mặt bàn: Sắt sơn đen tĩnh điện.

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox 01 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox 01

4,351,000 

Kích thước: D350mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng.

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox 02 Mới

Bàn tab | Tab sofa trụ tròn mặt inox 02

4,351,000 

Kích thước: D350mmxH520mm Đế đá: Đá tự nhiên. Trụ kim loại: Inox mạ PVD vàng. Mặt bàn: Inox mạ PVD vàng.